Bestuur en organisatie

De bestuurlijke structuur van de Honda CB Four Club bestaat uit de Algemene Ledenvergadering als hoogste besluitvormende orgaan, het Dagelijks Bestuur voor alle dagelijkse bestuurszaken en het Algemeen Bestuur, wat bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur en de Regiocoördinatoren.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Eric Kranendijk

Secretaris

Gejo Roelvink

Penningmeester

Albert Beukers

Ledenadministratie

Albert Beukers / Ben Wencker

Website/forumbeheer

Ben Wencker

Winkelbeheer

Albert Beukers

Redacteur Infourmail

Eric Kranendijk

Regiocoördinatoren (RC)

Een regiocoördinator is het aanspreekpunt voor de organisatie van activiteiten in zijn of haar regio. Ze houden contact met de leden van de club in de regio en organiseren toerritten in de regio, of voor de landelijke club. De regiocoördinatoren organiseren jaarlijks een sleutelcafé. Daarbij ligt de nadruk zowel op een gezellig onderhoud met elkaar als op het sleutelen aan de CB Four. De activiteiten in de regio’s zijn op het Forum te zien.

Regio Coördinators

Noord

Albert de Groot

Gejo Roelvinkl

Oost

Gejo Roelvink

Midden

Albert Beukers

Zuid

Kitty Verbeek

Zuid

Sander Daniels
West
Sander Daniels

Hans Aldewereld

West
Hans Aldewereld

Algemene ledenvergadering (ALV)
Eens per jaar vindt een ALV plaats voornamelijk om elkaar te ontmoeten. Tijdens die ALV vindt een jaarvergadering plaats voor het nemen van de nodige besluiten, het goedkeuren van de activiteiten van het bestuur en de financiën en voor andere zaken die belangrijk zijn voor de club.

Contributie

De contributie is op dit moment €10,- per jaar.

Posted on by admin

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht